Innowacje

arrow
01

Cywilizacyjny skok Polski

Głównym wyzwaniem przed jakim dzisiaj staje Polska jest konieczność ucieczki z tzw. pułapki średniego rozwoju. Pomimo trwającej od prawie trzech dekad modernizacji, różnice pomiędzy siłą naszej gospodarki a gospodarkami wysokorozwiniętymi nadal istnieją. Dlatego Polska potrzebuje skoku cywilizacyjnego, który pozwoliłby nam dołączyć do grona najbardziej rozwiniętych państw świata.
Działamy wewnątrz Hass Holding, spółki o globalnym zasięgu, której głównym zadaniem jest nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziałów, akcji i innych papierów wartościowych.

„Autorytet kierownika nie opiera się
wyłącznie na jego kwalifikacjach zawodowych
i wiadomościach fachowych, lecz również na
umiejętnościach kulturalnego zachowania się
i pozyskania szacunku u ludzi".
Józef Penc


Grzegorz Bugaj. CEO CI Ranga
04

Kontakt

Centrum Innowacji Ranga